Nghiên cứu - Sản xuất

Đông Trùng Hạ Thảo: Cơ hội phát triển dược liệu quý thuần Việt Nam

Ngoan Đỗ

Health+ | Đông Trùng Hạ Thảo là một loại dược liệu quý hiếm, khó khai thác ngoài tự nhiên. Nhưng với những tìm tòi của mình, GS. VS. TSKH. BS Đái Duy Ban đã mở ra cơ hội phát triển dược liệu quý Đông Trùng Hạ Thảo thuần Việt Nam.