Trò chuyện

Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn: Cố gắng làm việc tốt hơn mỗi ngày

Health+

Health+ | Mới 16 tuổi, ông Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu - ARICO) đã thành danh với nghề sản xuất bia hơi, rồi lăn lộn kiếm sống với nghề dệt nhuộm, may mặc trước khi trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình trả tiền.