Trò chuyện

Doanh nhân Hoàng Minh Châu: Tâm huyết "Nam dược trị Nam nhân"

Health+

Health+ | Thấm nhuần tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, 10 năm qua, doanh nhân Hoàng Minh Châu đã ứng dụng thành công nhiều bài thuốc y học cổ truyền trong điều trị các căn bệnh thời hiện đại.