Trò chuyện

Doanh nghiệp TPCN muốn hội nhập TPP: Đầu tư dược liệu!

Anh Nguyên

Health+ | Đây là khẳng định của DS. Phạm Tuấn Hùng – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ, khi nói về những thuận lợi và thách thức của mỗi doanh nghiệp thực phẩm chức năng Việt Nam trong quá trình hội nhập TPP.