Thực phẩm chức năng

Đoàn đại biểu VAFF có nhiều đóng góp tại Hội nghị ASEAN lần thứ 27 về Y học cổ truyền và Thực phẩm chức năng

Minh Minh

Health+ | Hội nghị ASEAN lần thứ 27 về Y học cổ truyền và Thực phẩm chức năng diễn ra trong 5 ngày, trong đó có 3 ngày họp các nhóm kỹ thuật và 2 ngày họp phiên toàn thể với sự tham gia của 4 đại biểu Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.