Da liễu

Đồ lót cũng có thể gây dị ứng!

Thu Hà

Health+ | Đồ lót, nước, thời tiết lạnh, hoạt động thể dục... đều có thể là những tác nhân gây dị ứng đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.