Bạn đọc viết

Đố kỵ hại cả thân, tâm

Khánh Hạ

Health+ | Tính đố kỵ hay ghen ghét, là thù ghét những ai có điều gì đó hơn mình. Từ đó nảy sinh thái độ đố kỵ. Những người bị hành hạ bởi tính đố kỵ đều ảnh hưởng xấu đến cuộc sống.