Thần kinh

Điều trị run tay chân thế nào, biện pháp giúp giảm run?

Vi Bùi

Health+ | Phải làm gì khi run tay chân, rối loạn vận động gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày? Bạn có thể tham khảo các cách điều trị, các biện pháp giảm run trong bài viết dưới đây của Health+.