Thần kinh

Bệnh Parkinson: Lấy lại được cuộc sống bình thường nhờ liệu pháp thay thế dopamine

Vi Bùi

Health+ | Một người bệnh Parkinson 81 tuổi ở Ấn Độ đã có thể quay trở lại với các hoạt động thường ngày sau khi thực hiện liệu pháp thay thế dopamine.