Da liễu

Dầu cá có giúp điều trị bệnh chàm?

Phạm Quỳnh

Health+ | Hiện nay, nhiều người lựa chọn bổ sung dầu cá như một phương pháp điều trị các tình trạng viêm da, bao gồm cả bệnh chàm. Các nhà nghiên cứu nói gì?