Trò chuyện

Diệu Thúy: Ly hôn là lựa chọn một rủi ro với mức tổn thất ít nhất

Health+

"Nhiều người nói rằng họ phải ly hôn vì không còn lựa chọn nào khác. Còn bản thân tôi thì nghĩ rằng, cuộc sống này tồi tệ ở chỗ là có quá nhiều rủi ro, nhưng lại tử tế ở chỗ là cho chúng ta lựa chọn một rủi ro với mức tổn thất ít nhất" - nhà văn Diệu Thúy chia sẻ.