Chăm già

Điếc một bên tai phải làm sao?

Phạm Quỳnh

Health+ | Điếc một bên tai là tình trạng người mắc bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn khả năng nghe ở một bên tai. Vậy, điếc một bên tai là do đâu? Làm thế nào để cải thiện tình trạng này hiệu quả?