Bạn đọc viết

Dịch COVID-19: Lọt 1 ca, nguy hiểm cả cộng đồng

Khánh Hạ

Health+ | Nhìn lại 9 ca nhiễm virus SARD-CoV-2 trong 3 ngày vừa qua cho thấy, ý thức từ cộng đồng vô cùng quan trọng. Chỉ 1 ca bệnh không được phát hiện, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vô cùng nghiêm trọng.