Điểm tin - Báo bạn

Sẵn sàng phòng chống dịch bệnh chết người MERS-CoV

Trần Lưu

Health+ | Nhằm chủ động các biện pháp đáp ứng ngăn chặn bệnh MERS-CoV xâm nhập vào nước ta, sáng ngày 1/6, đã diễn ra cuộc họp khẩn cấp Văn phòng EOC, Bộ Y tế.