Điểm tin - Báo bạn

Địa phương làm gì mà để cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm nhiều thế?

Minh Minh

Health+ | 58% cơ sở tại TPHCM và 45% cơ sở tại Hà Nội được thanh tra bị phát hiện có vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tại sao vi phạm lắm thế mà lâu nay địa phương không phát hiện.