Điểm tin - Báo bạn

Dị ứng thuốc - nguy hiểm chết người!

Hoàng Thanh

Dị ứng thuốc là vấn đề nguy hiểm và gây đột tử nhiều nhất. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Dị ứng thuốc, Trung tâm Y khoa Montefiore (Mỹ), vừa được công bố.