góc HA HI

Để râu

Khánh Hạ

Health+ | Nhân "Ngày của Cha", nhà thơ Chí Thiện có bài thơ "Để râu" gửi tặng các đấng trượng phu: Để râu không phải là dê Mà để chứng tỏ có mê đàn bà Để râu không phải là già Mà để chứng tỏ mình là đàn ông