góc HA HI

Để râu

Khánh Hạ

Health+ | Nhân "Ngày của Cha", nhà thơ Chí Thiện có bài thơ "Để râu" gửi tặng các đấng trượng phu: Để râu không phải là dê Mà để chứng tỏ có mê đàn bà Để râu không phải là già Mà để chứng tỏ mình là đàn ông
Để râu
Để râu chẳng thích lên gân/Mà để yên ấm ngoài sân trong nhà (ảnh minh họa)
Để râu không phải là dê
Mà để chứng tỏ có mê đàn bà
Để râu không phải là già
Mà để chứng tỏ mình là đàn ông
Để râu không phải là ngông
Mà để chứng tỏ ta không sợ gì
Để râu không phài ù lì
Mà để xem nó dám đì nữa thôi
Để râu không phải để chơi
Mà để thiên hạ không xơi được mình
Để râu không phải vô tình
Mà để chứng tỏ có trình từ lâu
Để râu không phải dễ đâu
Mà để chứng tỏ không cầu quan to
Để râu cũng chẳng phải lo
Quan trên ghen ghét, so đo tiền tài
Để râu không phải ba gai
Bia hơi, chém gió lai rai hàng giờ
Để râu không rúc bụi bờ
Khi say giả điếc, giả khờ ngủ luôn
Để râu không đánh bài chuồn
Mà là chỉ sợ vợ buồn ly thân
Để râu chẳng thích lên gân
Mà để yên ấm ngoài sân trong nhà
Để râu không phải là gà
Mà để chứng tỏ không là non tơ
Để râu không phải làm ngơ
Mà để chứng tỏ biết bơ nhiều điều
Biết buông, biết bỏ là siêu
An nhiên, tự tại sớm chiều an vui?

Chí Thiện H+