Góc nhìn quản lý

Dễ như sản xuất trà thực phẩm chức năng

Minh Minh

Health+ | Vì sao trà (chè) TPCN “nở rộ” với hàng loạt chủng loại? Tìm hiểu quy trình sản xuất mới thấy “công nghệ” sản xuất trà TPCN lại quá đơn giản đến mức… ai muốn sản xuất cũng được.