Văn hóa

Đầu năm nói chuyện sức khỏe: Sức khỏe là gì?

Khánh Hạ

Health+ | Một anh bạn quan tâm sức khoẻ vĩ mô hỏi Chí Thiện rằng: “Theo tiêu chuẩn quốc tế về sức khoẻ thì người Việt Nam đạt được bao nhiêu phần trăm”? Câu hỏi này tưởng dễ mà hoá ra khó!? Cái khó ở chỗ, xét sức khoẻ theo định nghĩa nào. Ngày đầu năm mới, các bạn thử ngẫm xem mình có “sức khoẻ” không nhé!