Xã hội

Đầu năm đi lễ chùa cầu an

Anh Nguyên

Đông đúc nhất ngày mùng 1 là các đền chùa, nơi người dân tới thắp hương cầu an lành, may mắn.