Da liễu

Tẩy da chết quá tay: Chữa lợn lành thành lợn què

Biết Tuốt

Health+ | Cái gì quá nhiều cũng không tốt. Trong chăm sóc da, việc tẩy da chết hay tế bào chết quá mức có thể gây ra những rắc rối không tưởng.