Tim mạch

Những dấu hiệu cảnh báo trái tim của bạn đang bị suy yếu

Vi Bùi

Health+ | Trái tim suy yếu, hay tình trạng suy tim xảy ra khi trái tim không còn khả năng hoạt động hiệu quả. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016, có tới hơn 17,9 triệu người đã chết vì các căn bệnh liên quan tới tình trạng trái tim suy yếu.