Văn hóa

"Đất nước ngàn hồ" hạnh phúc nhất châu Âu

Biết Tuốt

Health+ | Người Phần Lan luôn cảm thấy an toàn và ít lo lắng hơn trong cuộc sống, có lẽ chính vì vậy mà "đất nước ngàn hồ" này được đánh giá là nơi hạnh phúc nhất châu Âu và là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới.