Điểm tin - Báo bạn

Danh tính 8 Công ty vi phạm an toàn thực phẩm

Health+

Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (ATTP) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cơ sở có vi phạm các quy định về ATTP, trong đó có 7 cơ sở vi phạm về quảng cáo và 01 cơ sở vi phạm về chất lượng sản phẩm với tổng số tiền phạt 184 triệu đồng.