Nghiên cứu - Sản xuất

Đánh giá tác dụng hỗ trợ giảm đau của TPCN Cốt Thoái Vương trong điều trị đau dây thần kinh tọa

Khánh Hạ

Health+ | LTS: Các nghiên cứu sản xuất hay thử nghiệm hiệu quả của thực phẩm chức năng đa phần ít được biết tới. Health+ sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả những nghiên cứu này của các viện nghiên cứu, các công ty hoặc các nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả sản phẩm tại các bệnh viện.