Bạn đọc viết

Đảng bộ IMC – Sáng tạo trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” để tổ chức phát triển

Thùy Trang

Health+ | Năm 2018, IMC kỷ niệm 15 năm thành lập và cũng hướng đến kỷ niệm tròn 10 năm thành lập Đảng bộ IMC với vai trò dẫn dắt, định hướng để IMC tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên thị trường thực phẩm chức năng với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu khu vực ASEAN trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên.