Trò chuyện

Đan Trường: "Có lẽ tôi cưới vợ hơi sớm"

Health+

Health+ | Anh Bo không hối hận khi lấy vợ, nhưng thú nhận đã quyết định cưới vợ... hơi sớm.