Cộng đồng lên tiếng

Dân nghèo và viện phí

Health+

Gánh nặng viện phí đè lên vai người bệnh được hứa hẹn sẽ nhẹ vơi khi ngành y tế đang lấy bảo hiểm y tế toàn dân để chia sớt cho cú sốc viện phí phi mã.