Bạn đọc viết

Sống hết mình, ngay tại đây, ngay lúc này

Khánh Hạ

Health+ | Dám Bị Ghét là cuốn sách đặc biệt với tôi. Chưa có cuốn sách nào tôi không thể bỏ qua từng dòng từng chữ như vậy. Cảm giác thông điệp cho từng dòng đều giá trị như nhau. Quan trọng là văn phong viết về chủ đề tâm lý học nhưng lại không khô khan, ngược lại có sức hút hơn nhiều dạng tiểu thuyết hoặc tản văn khác.