Điểm tin - Báo bạn

Đảm bảo An toàn thực phẩm khu vực

Health+

Health+ | (Health+) Tại buổi họp báo Quốc tế công bố các kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 ngày 19/9. Theo tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN – Trung Quốc lần thứ 5, các quốc gia ASEAN và Trung Quốc cùng cam kết tăng cường công tác thanh kiểm tra, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.