Nội tiết

Đái tháo đường type 2: Bạn cần biết gì về việc tiêm insulin?

Vi Bùi

Health+ | Tiêm insulin là một trong những phương pháp điều trị phổ biến với người bệnh đái tháo đường type 1. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh đái tháo đường type 2 cũng có thể cần tiêm insuslin để kiểm soát bệnh.