Nội tiết

6 điều có thể bạn chưa biết về đái tháo đường type 1

Vi Bùi

Health+ | Khi nghe tới bệnh đái tháo đường, bạn có thể nghĩ ngay tới bệnh đái tháo đường type 2 chứ ít khi nghĩ tới đái tháo đường type 1. Trên thực tế, đái tháo đường type 1 và type 2 khá khác nhau, cả về triệu chứng hay các yếu tố nguy cơ.