Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Tại sao đường huyết 5 giờ sáng tăng cao, điều trị thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Buổi tối tôi đo đường huyết trước khi đi ngủ là 9,9mmol/l, lúc 2 giờ sáng là 13,3mmol/l. Tới 5 giờ sáng tôi kiểm tra lần nữa là 20,3mmol/l. Xin hỏi chuyên gia tại sao đường huyết của tôi lại tăng cao như vậy, tôi cần điều trị thế nào? (Đ.Đ.A., Gia Lai)