Bạn đọc viết

2 nàng Hiền Thục, Nết Na và Sư thầy Thích…

Minh Minh

Health+ | Thầy đến với cửa Phật để đi tu mà lòng thì vẫn còn vấn vương bụi trần. Còn bố mẹ đặt tên cho 2 nàng là Hiền Thục và Nết Na nhưng…

Tin bài khác