Thần kinh

COVID-19 làm tăng nguy cơ trầm cảm ở 50% thanh niên toàn cầu

Phạm Quỳnh

Health+ | Một cuộc khảo sát do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện gần đây cho thấy, đại dịch COVID-19 có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của thanh niên toàn cầu.