Da liễu

Phải làm sao để kiểm soát bệnh vảy nến thể mảng?

Lê Tuyết

Health+ | Trong số các dạng của bệnh vảy nến, vảy nến thể mảng được xem là loại phổ biến nhất, chiếm đến 80% số bệnh nhân mắc, khiến da bị tổn thương, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Vậy phải làm thế nào để ngăn ngừa triệu chứng của bệnh?