Bác sỹ ơi

Bệnh tuyến giáp có di truyền không?

Khánh Hạ

Health+ | Bệnh tuyến giáp, cường giáp cũng như nhược giáp có thể gây tử vong không? Liệu có di truyền cho thế hệ sau?