Nội tiết

Cường giáp gây biến chứng nguy hiểm cho tim mạch

Khánh Hạ

Health+ | Chuyên gia nội tiết cảnh báo, nếu không được phát hiện và khắc phục đúng cách, cường giáp sẽ gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng, đặc biệt là các biến chứng tim mạch.