Điểm tin - Báo bạn

Cuốn "Thực phẩm chức năng" đoạt Giải thưởng Sách Quốc Gia 2020

Nguyễn Hiệp

Health+ | Cuốn sách "Thực phẩm chức năng" do PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam là chủ biên, vừa đoạt Giải B - Giải thưởng Sách Quốc gia 2020.