Cộng đồng lên tiếng

Cuộc trò chuyện giữa ngựa và dê

Khánh Hạ

Health+ | Chỉ còn vài tiếng nữa là hết nhiệm kỳ, ngựa đứng như chết lâm sàng giữa phòng, dê ào vào miệng kêu “be, be…”