Bạn đọc viết

Để có yêu thương để lại đời

Khánh Hạ

Health+ | Cuộc sống muôn màu như kính vạn hoa giữa Trời và Đất! Đẹp hay xấu là do cách cảm nhận của chính Ta mà thôi!