Điểm tin - Báo bạn

Bình Dương triển khai lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới

Quỳnh Trang

Health+ | Hà Nội cho phép những quận, huyện không ghi nhận ca mắc cộng đồng (từ ngày 6/9 đến nay) được mở lại một số dịch vụ. Bình Dương lên kế hoạch và lộ trình phục hồi trong trạng thái bình thường mới.