Bệnh lây nhiễm

Covid-19 ảnh hưởng thế nào tới các cơ quan trong cơ thể?

Vi Bùi

Health+ | Covid-19 hiện đã ảnh hưởng tới hơn 75.000 người trên toàn thế giới, với hơn 2.000 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Các nhà khoa học cảnh báo, trong những trường hợp nghiêm trọng, virus này có thể ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể chứ không chỉ có mỗi phổi.