Điểm tin - Báo bạn

Kỳ lạ công ty tuyển 80% nhân viên bị tự kỷ

Kim Chi

Health+ | Cùng với nhận thức và sự cảm thông ngày một lớn đối với người bị tự kỷ. Nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho những người thiệt thòi này. Một trong số đó là Rising Tide Car Wash – nơi có tới 80% nhân viên bị tự kỷ.