Kinh doanh - Tiêu dùng

AsiaCert và hành trình hơn nửa thập kỷ cấp chứng nhận GMP-TPCN

Biết Tuốt

Health+ | Tại Việt Nam, cơ quan quản lý trực tiếp các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng là Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Năm 2015, việc đánh giá chất lượng và cấp chứng nhận GMP-TPCN được giao cho Công ty TNHH MTV Chứng nhận chất lượng ASIACERT.