Trò chuyện

Công nghiệp sức khỏe: Xu thế của thế kỷ 21!

Khánh Hạ

Health+ | Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) đã khẳng định rằng: Ngành công nghiệp sức khỏe sẽ là xu thế của thế kỷ 21. Và hai “điểm sáng” của ngành công nghiệp này sẽ là Thực phẩm chức năng (TPCN) cùng với hình thức Bán hàng đa cấp (BHĐC).