Góc nhìn quản lý

Công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành công nghiệp dược

Khánh Hạ

Health+ | Không thể đứng ngoài cuộc cách mạng thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp dược cũng đang phải đối mặt với vô vàn thử thách và thuận lợi từ cuộc cách mạng này.