Kinh doanh - Tiêu dùng

Hơn 90% khách hàng tin dùng sản phẩm của Dược phẩm Á Âu

Quỳnh Trang

Health+ | 3 nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Định Áp Vương, Ích Thận Vương và Tiêu Khiết Thanh của Công ty Dược phẩm Á Âu vượt qua khảo sát với mức độ hài lòng của người tiêu dùng trên 90%.