Điểm tin - Báo bạn

Công bố 12 chất phụ gia thực phẩm độc hại hàng đầu

Hoàng Thanh

Nhóm công tác môi trường Mỹ (The Environmental Working Group – EWG) vừa công bố danh sách 12 chất phụ gia thực phẩm độc hại hàng đầu tại Mỹ.