Cộng đồng lên tiếng

Có tin được danh sách cơ sở bán rau an toàn?

Minh Minh

Health+ | Giữa cơn lũ thông tin về thực phẩm bẩn từ các chương trình Nói không với thực phẩm bẩn được truyền thông thực hiện, người dân “vớ được cọc” là danh sách cơ sở bán rau an toàn do Chi cục bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT Hà Nội) cung cấp.